Trainingen

In trainingen van Sys-Transition krijgt men inzicht in eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Zowel het groepsproces, als het interne individuele proces krijgen de ruimte om benoemd en ervaren te worden. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van het geven en ontvangen van feedback en kritiek.

Niet iedereen uit zich even gemakkelijk, daarom creeert Sys-Transition een veilige en vertrouwde omgeving waarin zelfacceptatie, relativeringsvermogen en humor belangrijke rol spelen. "We kunnen 'gelukkig' niet in elkaars hoofd kijken". Met deze gedachte in het achterhoofd nodigen we je uit om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen denken en te beseffen dat wanneer je niets zegt, een ander ook niet weet wat er in je omgaat.

Sys-Transition onderscheidt in trainingen 2 categorieën:

  • Vaardigheidstrainingen met een praktische toepassing, zoals bv presenteren, projectmatig werken, functioneringsgesprekken, vergaderen, timemanagement
  • Houdingstrainingen, waarbij het innerlijk veranderingsproces van belang is voor een positief resultaat, zoals bv teambuilding, adviseren, onderhandelen, persoonlijke effectiviteit, conflicthantering

Teambegeleiding en intervisie

Samenwerken is voor organisaties van levensbelang.

In de ene organisatie werkt men met vaste teams, terwijl een andere organisatie op een projectmatigere manier met wisselende teams te werk gaat. Voor vaste teams geldt dat zij vaak te maken hebben met gewoontevorming van verwachtingen over rollen, verantwoordelijkheden, communicatie en gedrag. Zij maken deel uit van een langer bestaande cultuur in een organisatie. Wanneer een bedrijfscultuur ontwikkelt kan er weerstand tegen verandering ontstaan, door deze verschijnselen of ?pijnpunten? bloot te leggen kan men verdere escalaties voorkomen en op tijd bijsturen.

In het geval van projectmatig werken wordt van de diverse leden van het team een grote mate van flexibiliteit en professionaliteit vereist.

Bent u teamleider, dan vergt dit de nodige vaardigheden om mensen aan te sturen, te stimuleren, te motiveren en overzicht te hebben van de inhoud van het project. Bent u teamlid, dan zult u assertief op moeten kunnen treden, om kunnen te gaan met feedback en zicht hebben op uw inhoudelijke rol.

Sys-Transition helpt een organisatie om deze rolverdeling te definieren en aan te scherpen.

Powered by Flavour